ВІДДІЛ ВОДНОГО КАДАСТРУ, МОНІТОРИНГУ ВОД ТА БАСЕЙНОВОЇ  ВЗАЄМОДІЇ

           

Начальник відділу – БОРЩЕВСЬКА Галина Корніївна

Електронна пошта: llruvr@ukr.net

Функції:

 

 • Здійснення ведення державного обліку водокористування, що включає:
  • ведення первинного обліку водокористування ( постановка на облік та зняття з обліку водокористувачів);
  • збір  державної звітності за формою №2ТП – водгосп (річна) «Звіт про використання води» по Луганській області;
  • узагальнення даних державної звітності  за формою №2ТП – водгосп (річна) «Звіт про використання води» та надання в електронному вигляді до Сіверсько – Донецького БУВР у порядку взаємодії та відповідно до положення Сіверсько – Донецького БУВР;
  • аналіз обсягів використаних водних ресурсів, достовірності  звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки.
 • Здійснення ведення  державного водного кадастру за розділом «Водокористування», що включає:
  • систематизацію та узагальнення первинної кадастрової інформації по басейнах річок, ділянках басейнів річок для складання каталогів водокористування за формами таблиць ІК 1,ІК 5;
  • щорічне коригування каталогів водокористування по введеним в дію, реконструйованим та ліквідованим водогосподарським об’єктам за формами таблиць ІК1-1, ІК 1-2, ІК 1-3, ІКЄ, а також  по водозаборам та скидам стічних вод за формою таблиці ІТ3;
 • Підготовка висновків щодо можливості отримання дозволу на спеціальне водокористування, що включає:
  • розгляд матеріалів: обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення; опис та схему місць забору води та скиду зворотних вод;нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо); затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);
 • Підготовка висновків щодо можливості погодження нормативів водопостачання, що включає  розгляд матеріалів, у т.ч. і  індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);
 • Надання висновків з питань, означених у п.3.4 та 3.5 до територіального органу Держводагентства – сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях;
 • Забезпечення ведення встановленого порядку документування і роботи з документами.
 •  


 

СЛУЖБА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Головний енергетик – ХОТІН Олександр Сергійович

Телефон: (06472) 35-2-60, електронна пошта: oem_lg@ukr.net

 

Функції:

 •  
 • разом з міжрайонними управліннями водного господарства та службами Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності використання насосно-силового обладнання, визначає обсяги робіт з підготовки агрегатів до поливного сезону;
 • приймає участь у проведенні обстежень обладнання та складанні дефектних актів;
 • організовує, через підпорядковані водогосподарські організації, роботу з розробки і складання планів ППР;
 • організовує, через підпорядковані водогосподарські організації, роботу з розробки і складання планів ППР;
 • здійснює контроль за якістю виконаних робіт з ремонту насосно-силового обладнання;
 • приймає участь в оформленні матеріалів на списання основних фондів управліннь;
 • здійснює контроль за формуванням, поповненням та використанням резервного фонду;
 • бере участь у роботі комісій з виробничих питань;
 • бере участь у підготовці матеріалів на колегії, наради, засідання, круглі столи, тощо;
 • розробляє та підготовлює проекти наказів, розпоряджень, доручень по Регіональному офісу водних ресурсів у Луганській області;
 • здійснює прийом звітів у підвідомчих організацій, узагальнює і забезпечує надання їх до Держводагентства за встановленими формами, що входять до компетенції служби;
 • проводить аудит з охорони праці, пожежної безпеки в міжрайонних управліннях, бере участь в розслідуванні нещасних випадків на виробництві;
 • наглядає за виконанням приписів інспекцій Держенергонагляду за дотриманням правил ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ;
 • контролює організацію навчання працівників підвідомчих організацій з охорони праці, пожежної безпеки, переатестацію машиністів насосних станцій, ІТП, задіяних в експлуатації машин і механізмів;
 • забезпечує контроль за своєчасним проведенням державної повірки засобів обліку електроенергії, вимірювальних приладів, повірки індивідуальних захисних засобів, лабораторних обстежень електроустаткування та контурів заземлення;
 • моніторить використання паливно-енергетичних ресурсів та коштів на їх оплату;
 • разом з іншими відділами , службами РОВР здійснює складання річного звіту та надання практичної допомоги управлінням в розрахунку вартості послуг з подачі води споживачам; – бере участь у комісіях з виробничих питань і дефектовки меліоративних земель;
 •  

 

ВІДДІЛ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА БАСЕЙНОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Начальник відділу – МАНЖОЛА Олександр Сергійович

Телефон: (06472) 35-2-60; електронна пошта: ovr_lg@ukr.net

 

Функції:

 •  
 •  Участь у розробці та виконання програм і заходів з управління водними ресурсами, з метою забезпечення сталої роботи водогосподарського комплексу з питань охорони і
  відтворення водних ресурсів, екологічного оздоровлення водних об’єктів у межах території
  Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території);

  іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери
  управління Держводагентства, заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям на
  водних об’єктах, пов’язаним з їх забрудненням, виснаженням та шкідливою дією
  вод;  
  участь в роботі регіональної та місцевої підсистеми протипаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту в межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).   

 •   здійснення в межах повноважень разом з  У межах території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) :

 •  вносить пропозиції щодо заходів з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів для розробки державних цільових і регіональних програм узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію до Кризового центру Держводагентства за  установленою формою  та в визначені    терміни; 

  учасників водогосподарського комплексу щодо режимів роботи водосховищ та
  ставків, наданих в оренду, та надає рекомендації для їх встановлення на засіданнях
  Міжвідомчої комісії;

   розробляє та подає на затвердження до Держводагентства режими роботи водосховищ і водогосподарських систем;

   забезпечує, в межах повноважень, контроль за дотриманням режимів і графіків  роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів суббасейні Сіверського Донця;

   здійснює збір даних про стан водності в районах  основних поверхневих водозаборів, формування та оновлення відомостей;

   здійснює узагальнення та формування відомостей про потенційно-небезпечні об’єкти з екологічною та гідродинамічною небезпекою, які мають ризик  впливу на стан водних об’єктів;

   приймає участь у створенні і впровадженні сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних систем у сфері розвитку водогосподарства та відтворення поверхневих водних ресурсів;

   забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих
  водних ресурсів;

   здійснює інші повноваження з питань охорони та раціонального використання поверхневих водних ресурсів.  В межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території):

   приймає участь у виконанні державних цільових  та регіональних програм з питань  водного господарства та здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії
  вод і ліквідацією її наслідків;

   приймає участь у розробці заходів по  забезпеченню задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;

   розробляє режими роботи водосховищ та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства щодо їх встановлення;

   забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;

   приймає участь в роботі функціональної підсистеми протипаводкових заходів на регіональному та місцевому рівнях Єдиної системи цивільного захисту;

   здійснює взаємодію з територіальною та місцевими  підсистемами цивільного захисту згідно Порядку взаємодії з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації відповідно функціональної підсистеми протипаводкових заходів; 

   надає пропозиції до  планів роботи обласної комісії з питань ТЕБ та НС та приймає участь у підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях комісії;

   здійснює інформаційну взаємодію з головними управліннями ДСНС у Луганській області, з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування з питань запобігання і реагування  на надзвичайні ситуації на водних об’єктах;

   взаємодіє з Сіверсько-Донецьким БУВР з питань водного господарства використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; 

   здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу приймає участь в організації і проведенні нарад, семінарів, інших заходів з питань раціонального використання, охорони та відтворення поверхневих водних ресурсів в межах повноважень, в роботі обласних комісій, тощо.


 

ВІДДІЛ З УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТА ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Начальник відділу – ЦЕРКОВНА Влентина Вікторівна

Телефон: (06472) 35-2-60; електронна пошта: ovp_lg@ukr.net

 

Функції:

 •  
 • Разом з міжрайонними управліннями водного господарства та відділами РОВР у Луганській області розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності експлуатації зрошувальних і осушувальних систем, визначає обсяги робіт з підготовки систем до поливу.
 • Бере участь у проведенні обстеження технічного стану меліоративних систем що знаходяться на балансі міжрайонних управлінь водного господарства.
 • Організовує, через підпорядковані водогосподарські організації, роботу з розробки і складання планів земляних, доглядових робіт, поточного і капітального ремонтів меліоративних систем і інших об’єктів, які перебувають у державній власності, контролює їх виконання.
 • Здійснює контроль щодо відповідності застосування Державних та відомчих будівельних норм при складанні кошторисів та актів виконаних робіт у підвідомчих організаціях.
 • Здійснює контроль за якістю виконаних робіт з ремонту водогосподарських об’єктів.
 • Бере участь в оформленні матеріалів на списання та/або передачу основних фондів, контролює питання, пов’язані із списанням об’єктів державної власності у підвідомчих організаціях.
 • Здійснює контроль за формуванням, поповненням та використанням аварійного запасу матеріалів у підвідомчих організаціях.
 • Надає допомогу агроформуванням з питань експлуатації внутрішньогосподарських зрошувальних і осушувальних систем, підготовки матеріалів для отримання дозволів на спеціального водокористування для поливу сільгоспкультур, розробки схем подачі води на державних зрошувальних системах та оптимальної роботи дощувальної техніки.
 • Бере участь у роботі комісій з виробничих питань.
 • Бере участь у підготовці матеріалів на колегії, наради, засідання, круглі столи, тощо.
 • Готує річний звіт з технічної експлуатації меліоративних систем РОВР у Луганській області.
 • Бере участь у підготовці проектів наказів, розпоряджень РОВР у Луганській області.
 • Бере участь у розробці та реалізації програм розвитку водного господарства та меліорації в Луганській області.
 • Забезпечує проведення моніторингу стану меліорованих та прилеглих до них земель, визначення наявності і масштабів підтоплених сільських населених пунктів, які знаходяться в зоні впливу меліоративних систем.
 • Здійснює обґрунтування раціонального використання меліорованих земель, розробку та надання пропозицій і рекомендацій з питань регулювання водно-повітряного режиму на меліорованих і прилеглих до них землях, гідрогеологічного режиму на територіях підтоплених сільських населених пунктів, які знаходяться в зоні впливу меліоративних систем.
 • Забезпечує контроль за якістю поливної води на державних зрошувальних системах, розробку та надання рекомендацій агроформуванням щодо використання води для поливу сільгоспкультур.
 • Організовує роботу зі складання і корегування планів водокористування, по забору, розподілу та обліку води на системах у цілому і по окремим водокористувачам.
 • Спільно із відділом економіки, службою енергоефективності та охорони праці здійснює контроль і надає практичну допомогу міжрайонним управлінням водного господарства у підготовці розрахунків вартості послуг пов’язаних із забором води із використанням водозабірних споруд водогосподарських організацій.
 • Приймає від підвідомчих організацій, узагальнює, здійснює підготовку та надання звітності з питань, що входять до компетенції відділу.
 •  


 

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА ЕКОНОМІКИ

Головний бухгалтер – СІДОРЧЕНКО Лідія Сергіївна

Телефон: (06472) 35-2-60; електронна пошта: buh_lg@ukr.net

 

Функції:

 •  
 • здійснює керівництво бухгалтерської служби, ефективний та раціональний розподіл посадових обов’язків між працівниками з урахуванням вимог щодо захисту інформації та запобігання зловживань працівниками;
 • організація обліку фінансово-господарської діяльності установи;
 • управління правилами витрачання коштів та матеріальних цінностей, дотриманням найсуворішого режиму економії і своєчасності господарських розрахунків;
 • розробка наказу про облікову політику і проектів внесення до нього змін;
 • організація повного обліку основних засобів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, коштів та інших цінностей установи, виконання кошторисів витрат згідно вимог законодавства та національних стандартів;
 • організація своєчасних розрахунків із заробітної плати з працівниками організації;
 • складання балансів і бухгалтерської звітності;
 • своєчасне нарахування і перерахування податків і інших платежів до Державного бюджету України;
 • забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів, нарахуванням і перерахуванням податків та інших платежів до Державного бюджету України;
 •