Експлуатація
Функції та основні завдання
Інформація про діяльність
Платні послуги


 Інформація

 
Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області
щодо здійснення виробничо-господарської діяльності
 за підсумком 9 місяців 2019 року
 
 

Цілі діяльності

РОВР у Луганській області здійснює свою діяльність на підставі Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області,затвердженого наказом Держводагентства України від 23.10.2018 № 797.
РОВР у Луганській області є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих бюджетних організацій, які є юридичними особами:       
1. Луганське міжрайонне управління водного господарства.
2. Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства.
Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.
Відповідно до Положення Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.
 
Основні цілі (завдання) діяльності РОВР у Луганській області у межах своїх функцій та повноважень (крім тимчасово неконтрольованої території):
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
            2. Участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.
3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарської меліоративної мережі.
 
 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

До структури РОВР у Луганській області станом на 01.10.2019 входить три діючі водогосподарські організації, які мають статус юридичної особи: безпосередньо апарат РОВР у Луганській області (42,75 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (124 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (122 шт.од.).
До зведеного звіту за 9 місяців 2019 року, окрім вищевказаних організацій, включені також дві організації, діяльність яких призупинена наказом Держводагентства України від 28.11.2014 № 141, як таких, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій території (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія).
Протягом звітного періоду діяльність організацій РОВР у Луганській області здійснювалась в рамках реалізації однієї  бюджетної програми КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу та управління водними ресурсами» з обсягом фінансування по загальному фонду відповідно до затверджених лімітів у сумі  14 913,7 тис. грн., використано –              14 378,2 тис.грн.  З них: асигнування на заробітну плату та нарахування склали 13 631,7 тис.грн. (91,4% питомої ваги), використано 13 504,3тис.грн.; енергоносії та комунальні послуги – 1 116,6 тис. грн. (7,5%), використано 731,9 тис.грн.; інші поточні видатки – 165,4 тис.грн. (1,1%), використано  142,0 тис.грн.
За підсумками звітного періоду надходження від надання платних послуг, склали 2 152,9 тис.грн. Динаміка зростання показників до відповідного періоду минулого року складає +47% (за 9 місяців 2018 року – 1 461,5 тис. грн.) і досягнута за рахунок зростання обсягів надходжень від надання послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
В розрізі видів платних послуг обсяги надходжень склали:
- від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2 039,7 тис.грн. (за 9 місяців 2018 року– 1 163,4);
- доходи від додаткової (господарської) діяльності – 100,1 тис. грн. (за 9 місяців 2018 року – 281,7 тис.грн.);
- доходи від оренди державного майна – 10,7 тис. грн. (за 9 місяців 2018 року–  12,0 тис.грн.);
- доходи від реалізації майна списаних основних фондів - 2,3 тис.грн. (за            9 місяців 2018 року – 4,3 тис.грн.).
З отриманих надходжень та залишку коштів по спеціальному фонду з минулого року на покриття дефіциту бюджетних асигнувань спрямовано 150,8 тис. грн.
Фінансування заходів з оновлення основних фондів у звітному періоді здійснено на суму 7,6 тис.грн. за рахунок коштів спеціального фонду.
Згідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» квартальна фінансова звітність складається з:
 
 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом 9 місяців 2019  року діяльність водогосподарських організацій РОВР у Луганській області була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказом Держводагентства України від 12.03.2019 № 139 «Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарської галузі у 2019 році».
На виконання вищевказаного наказу та планів робіт в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки зрошувальної міжгосподарської меліоративної мережі на площі 2,2 тис.га.
За 9 місяців 2019 року вартість проведених ремонтно-доглядових робіт склала 4621,3 тис. грн., з них поточного ремонту 147,0 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 34,7 тис. грн., спеціального фонду – 105,6 тис. грн. та 6,7 тис. грн. за рахунок матеріалів минулих років.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року в 2019 році в 1,47 рази збільшились доходи по спецфонду від надання платних послуг, в першу чергу за рахунок надання послуг, пов’язаних із забором води на полив зрошуваних земель.
Протягом поливного сезону в Луганській області функціонували і були задіяні в роботі дві міжгосподарські зрошувальні системи, де землекористувачами здійснюються поливи сільськогосподарських угідь.
В поточному році з метою підвищити ефективність функціонування Передільскої  МЗС,  зменшення собівартості надання послуг з подачі води і забезпечення проведення вегетаційних та вологозарядкових поливів, здійснена передача окремих об’єктів основних фондів Передільської МЗС з балансу Луганського на баланс Станично-Луганського МУВГ згідно наказу Держводагентства України від 12.03.2019 № 40-б «Про передачу основних засобів Луганського МУВГ».
 

            Станом на 1 жовтня поточного року, на підконтрольній Українській владі території Луганської області, полито 513 га зрошуваних земель (за 9 місяців                   2018 року - 463 га), з державних точок водовиділу для поливу сільськогосподарських культур забрано 531,7 тис. м3 (за 9 місяців 2018 року – 497,6 тис. м3).

            Додатковим джерелом надходжень в порівнянні з аналогічним періодом             2018 року стала реалізація діяльності з надання платних послуг щодо видачі розрахунків та рекомендацій з питань проведення аналізу складу стічних вод та періодичності їх параметрів під час скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, обґрунтування потреб у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах, та організаціях (умови спецводокористування, ліміти використання води, постановка на облік, погодження технологічних нормативів використання питної води). Доходи за 9 місяців склали 103,0 тис. грн.
            З метою забезпечення ведення моніторингу еколого-меліоративного стану меліорованих земель та визначення наявності і масштабів підтоплення сільських населених пунктів проведені обстеження на площі 12,6 тис. га меліорованих та прилеглих до них земель.
            В рамках здійснення догляду за водними об’єктами та режимами роботи водосховищ спеціалістами водогосподарських організацій РОВР у Луганській області при плані 37 виконано 39 обстежень водних об’єктів та гідротехнічних споруд.
            У співпраці з головним управлінням Державної казначейської служби в Луганській області проводилась робота по контролю за надходженням до бюджету плати за оренду водних об'єктів. За 9 місяців  2019 року надійшло – 71,7 тис. грн.
            Станом на 01.10.2019 штатна чисельність працівників організацій РОВР у Луганській області становить 288,75 одиниці. Фактично зайнято посад – 234,75. Середньооблікова чисельність складає 246 од.
            За звітний період фонд оплати праці штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, склав 11 098,9 тис.грн., середньомісячна заробітна плата - 5068 грн.
            Заборгованість із заробітної плати відсутня.

 Інформація

 Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності

 за підсумком І півріччя 2019 року

 

Цілі діяльності

РОВР у Луганській області здійснює свою діяльність на підставі Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області, затвердженого наказом Держводагентства України від 23.10.2018 № 797.

РОВР у Луганській області є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих бюджетних організацій, які є юридичними особами:       

1. Луганське міжрайонне управління водного господарства.

2. Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства.

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

Відповідно до Положення Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

 

Основні цілі (завдання) діяльності РОВР у Луганській області у межах своїх функцій та повноважень (крім тимчасово неконтрольованої території):

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

            2. Участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарської меліоративної мережі.

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

До структури РОВР у Луганській області станом на 01.07.2019 входить три діючі водогосподарські організації, які мають статус юридичної особи: безпосередньо апарат РОВР у Луганській області (42,75 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (124 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (122 шт.од.).

До зведеного звіту за І півріччя 2019 року, окрім вищевказаних організацій, включені також дві організації, діяльність яких призупинена наказом Держводагентства України від 28.11.2014 № 141, як таких, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій території (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія).

Протягом звітного періоду діяльність організацій РОВР у Луганській області  здійснювалась в рамках реалізації однієї  бюджетної програми КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу та управління водними ресурсами» з обсягом фінансування по загальному фонду відповідно до затверджених лімітів у сумі  9523,4 тис. грн., використано – 9360,4 тис.грн.  З них: асигнування на заробітну плату та нарахування склали 8903,7 тис.грн. (93,5% питомої ваги), використано 8847,4 тис.грн.; енергоносії та комунальні послуги – 505,2 тис. грн. (5,3%), використано 410,6 тис.грн.; інші поточні видатки – 114,5 тис.грн. (1,2%), використано  102,4 тис.грн.

За підсумками звітного періоду надходження від надання платних послуг,  склали 1154,32 тис.  Динаміка показників до відповідного періоду минулого року складає 79%  (за І півріччя  2018 року – 645,29 тис. грн.). В розрізі видів платних послуг обсяги надходжень склали:

- від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -  1060,2 тис.грн. (у І півріччі 2018 року – 390,68);

- доходи від додаткової (господарської) діяльності – 87,42 тис. грн. (за І півріччя 2018 року –  242,59 тис.грн.);

- доходи від оренди державного майна – 6,7 тис. грн. (за І півріччя 2018 року –  7,7 тис.грн.);

- доходи від реалізації майна списаних основних фондів  не отримувались. (за            І півріччя 2018 року – 4,32 тис.грн.).

З отриманих надходжень та залишку коштів по спеціальному фонду з минулого року на покриття дефіциту бюджетних асигнувань спрямовано 44,25 тис. грн.

Фінансування заходів з оновлення основних фондів у звітному періоді не передбачено.

Згідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» квартальна фінансова звітність складається з:

- «Баланс» (форма № 1-дс);

- «Звіт про фінансові результати» (форма №2-дс);

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом І півріччя 2019  року діяльність водогосподарських організацій РОВР у Луганській області була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказом Держводагентства України від 12.03.2019 № 139 «Про  заходи щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарської галузі у 2019 році».

На виконання вищевказаного наказу та планів робіт в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки зрошувальної міжгосподарської меліоративної мережі на площі 2,2 тис.га.

За підсумком І півріччя 2019 року вартість проведених ремонтно-доглядових робіт склала 3109,8 тис. грн., з них поточного ремонту 83,2 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду –25,1 тис. грн., спеціального фонду – 54,2 тис. грн. та 3,9 тис. грн. за рахунок матеріалів минулих років.

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року в 2019 році 1,8 раза збільшились доходи по спецфонду від надання платних послуг,  в першу чергу за рахунок надання послуг, повязаних з подачею води на полив зрошуваних земель.

У теперішній час в Луганській області функціонують і задіяні в роботі дві міжгосподарські зрошувальні системи, де землекористувачами здійснюються поливи сільськогосподарських угідь.

В поточному році з метою підвищити ефективність  функціонування Передільскої  МЗС,  зменшення собівартості надання послуг з подачі води і забезпечення проведення вегетаційних та вологозарядкових поливів, здійснена  передача окремих об’єктів  основних фондів Передільської МЗС  з балансу Луганського на баланс Станично-Луганського МУВГ згідно наказу Держводагентства України від 12.03.2019 № 40-б «Про передачу основних засобів Луганського МУВГ».

            Станом на 1 липня поточного року  полито 467 га (за І півріччя 2018 року - 197 га) зрошуваних земель, подано 212,1 тис. м3 (за І півріччя 2018 року - 88,3 тис. м3) води на полив сільгоспкультур.

            Додатковим  джерелом надходжень в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року  стала реалізація діяльності з надання платних послуг щодо  видачі розрахунків та рекомендацій з питань проведення аналізу складу стічних вод та періодичності їх параметрів під час скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, обґрунтування потреб у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах, та організаціях (умови спецводокористування, ліміти використання води, постановка на облік, погодження технологічних нормативів використання питної води). Доходи за І півріччя склали 77,36 тис. грн.

            З метою забезпечення ведення моніторингу еколого-меліоративного стану меліорованих земель та визначення наявності і масштабів підтоплення сільських населених пунктів проведені обстеження на площі 10 тис. га меліорованих та прилеглих до них земель.

            В рамках здійснення догляду за водними об’єктами та режимами роботи водосховищ спеціалістами водогосподарських організацій РОВР у Луганській області  виконано 25 обстежень водних об’єктів та гідротехнічних споруд.

            У співпраці з головним управлінням Державної казначейської служби в Луганській області  проводилась робота по контролю за надходженням до бюджету плати за оренду водних об'єктів. За І півріччя  2019 року   надійшло – 42,2 тис. грн.

            Станом на 01.07.2019 штатна чисельність працівників організацій РОВР у Луганській області становить 288,75 одиниці. Фактично зайнято посад – 237,15. Середньооблікова чисельність складає 248 од.

            За звітний період фонд оплати праці штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, склав 7270,21 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 4985 грн.

            Заборгованість із заробітної плати відсутня.

Звіт з праці.

 

Інформація

Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності

за підсумком І кварталу 2019 року

 

Цілі діяльності

РОВР у Луганській області здійснює свою діяльність на підставі Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області, затвердженого наказом Держводагентства України від 23.10.2018 № 797.

РОВР у Луганській області є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих бюджетних організацій, які є юридичними особами:       

1. Луганське міжрайонне управління водного господарства.

2. Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства.

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

Відповідно до Положення Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

 Основні цілі (завдання) діяльності РОВР у Луганській області у межах своїх функцій та повноважень (крім тимчасово неконтрольованої території):

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2. Участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарської меліоративної мережі.

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

До структури РОВР у Луганській області станом на 01.04.2019 входить три діючі водогосподарські організації, які мають статус юридичної особи: безпосередньо апарат РОВР у Луганській області (42,75 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (132 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (114 шт.од.).

До зведеного звіту за І квартал 2019 року, окрім вищевказаних організацій, включені також дві організації, діяльність яких призупинена наказом Держводагентства України від 28.11.2014 № 141, як таких, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій території (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія).

Протягом звітного періоду діяльність організацій РОВР у Луганській області  здійснювалась в рамках реалізації однієї  бюджетної програми КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу та управління водними ресурсами» з обсягом фінансування по загальному фонду відповідно до затверджених лімітів у сумі  4802,5 тис. грн., використано – 4547,0 тис.грн.  З них: асигнування на заробітну плату та нарахування склали 4428,6 тис.грн. (92,2% питомої ваги), використано 4329,8 тис.грн.; енергоносії та комунальні послуги – 319,9 тис. грн. (6,7%), використано 178,2 тис.грн.; інші поточні видатки – 54,0 тис.грн. (1,1%), використано  39,0 тис.грн.

За підсумками звітного періоду надходження від надання платних послуг,  склали 91,87 тис.  Динаміка показників до відповідного періоду минулого року знизилась на 15%  (за І квартал 2018 року - 107,55 тис. грн.). В розрізі видів платних послуг обсяги надходжень склали:

- від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -  54,9 тис.грн. (у І кварталі 2018 року не отримувались);

- доходи від додаткової (господарської) діяльності – 34,25 тис. грн. (за І квартал 2018 року –  99,98 тис.грн.);

- доходи від оренди державного майна – 2,72 тис. грн. (за І квартал 2018 року –  3,24 тис.грн.);

- доходи від реалізації майна списаних основних фондів  не отримувались. (за            І квартал 2018 року – 4,32 тис.грн.).

З отриманих надходжень та залишку коштів по спеціальному фонду з минулого року на покриття дефіциту бюджетних асигнувань спрямовано 19,11 тис. грн.

Фінансування заходів з оновлення основних фондів у звітному періоді не передбачено.

Згідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» квартальна фінансова звітність складається з:

- «Баланс» (форма № 1-дс);

«Звіт про фінансові результати» (форма №2-дс); 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом І кварталу 2019  року діяльність водогосподарських організацій РОВР у Луганській області була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказом Держводагентства України від 12.03.2019 № 139 «Про  заходи щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарської галузі у 2019 році».

На виконання вищевказаного наказу та планів робіт в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки зрошувальної міжгосподарської меліоративної мережі на площі 2,2 тис.га.

За підсумком І кварталу 2019 року вартість проведених ремонтно-доглядових робіт склала 1518,6 тис. грн., з них поточного ремонту 19,5 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 8,3 тис. грн., спеціального фонду – 9,5 тис. грн. та 1,7 тис. грн. за рахунок матеріалів минулих років.

В рамках здійснення догляду за водними об’єктами та режимами роботи водосховищ спеціалістами водогосподарських організацій РОВР у Луганській області  виконано 11 обстежень водних об’єктів та гідротехнічних споруд.

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року  доходи по спеціальному фонду від наданих платних послуг (91,87  тис.грн. проти 107.55 тис.грн.), зменшилися в першу чергу за рахунок зменшення надходжень за надані послуги, пов’язані з виконанням функціональних повноважень та господарською діяльністю (а саме у зв’язку із зменшенням заявок на виконання послуг, пов’язаних з виконанням земляних робіт). Проте доходи від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  зросли на 54,9 тис.грн. завдяки реалізації діяльності з надання платних послуг щодо  видачі розрахунків та рекомендацій з питань проведення аналізу складу стічних вод та періодичності їх параметрів під час скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, обґрунтування потреб у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах, та організаціях (умови спецводокористування, ліміти використання води, постановка на облік, погодження технологічних нормативів використання питної води).

У співпраці з головним управлінням Державної казначейської служби в Луганській області  проводилась робота по контролю за надходженням до бюджету плати за оренду водних об'єктів. За І квартал 2019 року   надійшло – 21,27 тис. грн.

Станом на 01.04.2019 штатна чисельність працівників організацій РОВР у Луганській області становить 288,75 одиниці. Фактично зайнято посад – 245,15. Середньооблікова чисельність складає 251,4 од.

За звітний період фонд оплати праці штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, склав 3554,08 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 4712 грн.

Заборгованість із заробітної плати відсутня.

Звіт з праці.

 

Інформація

 

Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності

 за підсумком 2018 року

 

Цілі діяльності

Згідно до наказу Держводагентства України від 24.04.2018 №229 Луганське обласне управління водних ресурсів перейменовано в Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області з внесенням змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 03.07.2018.

РОВР у Луганській області здійснює свою діяльність на підставі Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області, затвердженого наказом Держводагентства України від 23.10.2018 № 797.

РОВР у Луганській області є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих бюджетних організацій, які є юридичними особами:         1. Луганське міжрайонне управління водного господарства.

2. Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства.

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

Відповідно до Положення Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

 

Основні цілі (завдання) діяльності РОВР у Луганській області у межах своїх функцій та повноважень (крім тимчасово неконтрольованої території):

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

            2. Участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарської меліоративної мережі.

 

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

До структури РОВР у Луганській області станом на 01.01.2019 входить три діючі водогосподарські організації, які мають статус юридичної особи: безпосередньо апарат РОВР у Луганській області (42,75 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (132 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (114 шт.од.).

До зведеного звіту за 2018 рік, окрім вищевказаних організацій, включені також дві організації, діяльність яких призупинена наказом Держводагентства України від 28.11.2014 №141, як таких, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій території (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія).

Протягом звітного періоду діяльність організацій РОВР у Луганській області  здійснювалась в рамках реалізації двох бюджетних програм:

1. По КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу та управління водними ресурсами» з обсягом фінансування по загальному фонду відповідно до затверджених лімітів у сумі 17 343,0 тис. грн., з них: асигнування на заробітну плату та нарахування склали 15 601,2 тис.грн або 91,7% питомої ваги, використано 17 286,4 тис.грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 965,96 (5,6%), використано 945,2 тис.грн.; інші поточні видатки – 475,9 тис.грн. (2,7%), використано 452,7 тис.грн.

За підсумками звітного періоду порівняно з аналогічним періодом            2017 року досягнуто приріст надходжень від надання платних послуг, сума яких склала 1 637,4 тис. грн. (207%  до рівня 2017 року – 789,0 тис.грн.). В розрізі видів платних послуг обсяги надходжень склали:

- від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -  1 290,4 тис.грн. (за 2017 рік отримано 653,8 тис.грн.);

- доходи від додаткової (господарської) діяльності – 324,1 тис. грн. (в 2017 р. –  117,5 тис.грн.);

- доходи від оренди державного майна – 17,0 тис. грн. (в 2017 році –                16,7 тис.грн.);

- доходи від реалізації майна списаних основних фондів – 5,8 тис. грн. (в 2017 р. – 1,0 тис.грн.).

Запланована дохідна частина затвердженого кошторису (2339,8 тис. грн.) виконана на 70,0%.

З отриманих надходжень та залишку коштів по спеціальному фонду з минулого року на покриття дефіциту бюджетних асигнувань спрямовано                 424,4 тис. грн.

Фінансування заходів з оновлення основних засобів здійснювалося з двох джерел:

- з державного фонду розвитку водного господарства в сумі 254,0 тис.грн. на придбання двох ультразвукових витратомірів та силового трансформатору;

- за рахунок власних надходжень від надання платних послуг. Використано                       20,3 тис.грн. на придбання пересувного електрогенератора.

2. По КЕКВ 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області». Профінансовано згідно затвердженого кошторису –            572,28 тис грн. на погашення кредиторської заборгованості за виконані в 2013 році роботи по проекту «Відновлення гідрологічного режиму р. Кундрюча в Свердловському районі Луганської області» в частині капітальних видатків по КЕКВ 3132.

 

 Згідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» річна фінансова звітність складається з:

- «Баланс» (форма № 1-дс);

- «Звіт про фінансові результати» (форма №2-дс);

- «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3-дс);

- «Звіт про власний капітал» (форма №4-дс);

- «Примітки до річної фінансової звітності» (форма №5-дс).

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом звітного періоду 2018 року діяльність водогосподарських організацій РОВР у Луганській області була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказом Держводагентства України від 01.03.2018 № 23-б «Про основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2018 році».

На виконання вищевказаного наказу та планів робіт в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки зрошувальної міжгосподарської меліоративної мережі на площі 2,2 тис.га.

За підсумком 2018 року вартість проведених ремонтно-доглядових робіт склала 5 962,6 тис. грн., з них поточного ремонту 283,7 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 106,7 тис. грн., спеціального фонду – 164,7 тис. грн. та 12,3 тис. грн. за рахунок матеріалів минулих років.

В рамках здійснення догляду за водними об’єктами та режимами роботи водосховищ спеціалістами водогосподарських організацій РОВР у Луганській області при плані 51 виконано 52 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд.

За підсумком поливного періоду за заявками водокористувачів поливи сільгоспкультур здійснені на площі 463 га, що становить 166% до відповідного показника 2017 року.

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року більш ніж в 2 рази збільшились доходи по спеціальному фонду від наданих платних послуг                 (1 637,4 тис.грн. проти 789,0 тис.грн), в першу чергу за рахунок послуг, пов’язаних з виконанням функціональних повноважень та господарською діяльністю.

З отриманих надходжень на покриття дефіциту бюджетних асигнувань спрямовано 424,4  тис. грн.

У співпраці з головним управлінням Державної казначейської служби в Луганській області та Департаментом комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації проводилась робота по контролю за надходженням до бюджету плати за оренду водних об'єктів. За 2018 рік надійшло – 137,7 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 штатна чисельність працівників організацій РОВР у Луганській області становить 288,75 одиниці. Фактично зайнято посад – 250,5. Середньооблікова чисельність складає 251 од.

За звітний період фонд оплати праці штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, склав 13 029,5 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 4330 грн.

Заборгованість із заробітної плати відсутня.

Звіт з праці.

 Інформація

 

Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності

за підсумком 9 місяців 2018 року

 

Цілі діяльності

Згідно до наказу Держводагентства України від 24.04.2018 №229 Луганське обласне управління водних ресурсів перейменовано в Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області з внесенням змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 03.07.2018.

РОВР у Луганській області здійснює свою діяльність на підставі Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області, затвердженого наказом Держводагентства України від 24.04.2018 № 229.

РОВР у Луганській області є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих бюджетних організацій, які є юридичними особами:

1. Луганське міжрайонне управління водного господарства.

2. Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства.

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

Відповідно до Положення Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

 

Основні цілі (завдання) діяльності РОВР у Луганській області у межах своїх функцій та повноважень (крім тимчасово неконтрольованої території):

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2. Участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарської меліоративної мережі.

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

До структури РОВР у Луганській області станом на 01.10.2018 входить три діючі водогосподарські організації, які мають статус юридичної особи: безпосередньо апарат РОВР у Луганській області (42,75 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (132 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (114 шт.од.).

До зведеного звіту за ІІІ квартал 2018 року, окрім вищевказаних організацій, включені також дві організації, які призупинили свою діяльність (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія .

Протягом звітного періоду діяльність організацій РОВР у Луганській області здійснювалась в рамках реалізації двох бюджетних програм:

1. По КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу та управління водними ресурсами» з обсягом фінансування по загальному фонду відповідно до затверджених лімітів у сумі 12801,9 тис. грн., з них: асигнування на заробітну плату та нарахування склали 11780,4 тис.грн або 92,0% питомої ваги, використано 11720,2 тис.грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 819,4 (6,4%), використано 707,8 тис.грн.; інші поточні видатки – 201,9 тис.грн. (1,6%), використано 186,5 тис.грн.

Фінансування заходів з оновлення основних засобів здійснювалося з двох джерел:

- з державного фонду розвитку водного господарства в сумі 254,0 тис.грн., з яких станом на 01.10.2018 використано 126,6 тис.грн. (придбано 2 ультразвукових витратоміра води);

- за рахунок власних надходжень від надання платних послуг. Використано 20,3 тис.грн. на придбання пересувного електрогенератора.

2. По КЕКВ 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області». Профінансовано згідно затвердженого кошторису – 572,28 тис грн. на погашення кредиторської заборгованості за виконані в 2013 році роботи по проекту «Відновлення гідрологічного режиму р. Кундрюча в Свердловському районі Луганської області» в частині капітальних видатків по КЕКВ 3132.

 

Згідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність складається з:

«Баланс» (форма № 1-дс);

- «Звіт про фінансові результати» (форма №2-дс);

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом звітного періоду 2018 року діяльність водогосподарських організацій РОВР у Луганській області була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказом Держводагентства України від 01.03.2018 № 23-б «Про основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2018 році».

На виконання вищевказаного наказу та планів робіт в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки зрошувальної міжгосподарської меліоративної мережі на площі 2,2 тис.га.

За підсумком 9 місяців 2018 року вартість проведених ремонтно-доглядових робіт склала 4459,0 тис. грн., з них поточного ремонту 166,0 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 29,0 тис. грн., спеціального фонду – 124,9 тис. грн. та 12,1 тис. грн. за рахунок матеріалів минулих років.

В рамках здійснення догляду за водними об’єктами та режимами роботи водосховищ спеціалістами облводресурсів та підвідомчих організацій при плані 36 виконано 37 обстежень водних об’єктів та гідротехнічних споруд.

За підсумком поливного періоду за заявками водокористувачів поливи сільгоспкультур здійснені на площі 463 га, що становить 166% до відповідного показника минулого року.

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком в 2,2 рази збільшились доходи по спеціальному фонду від наданих платних послуг (1461,5 тис.грн. проти 669,0 тис.грн), в першу чергу за рахунок послуг, пов’язаних з виконанням функціональних повноважень та господарською діяльністю.

З отриманих надходжень на покриття дефіциту бюджетних асигнувань спрямовано 362,1 тис. грн.

У співпраці з головним управлінням Державної казначейської служби в області та Департаментом комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації проводилась робота по контролю за надходженням до бюджетів плати за оренду водних об'єктів. За 9 місяців 2018 рік до місцевих бюджетів області надійшло – 81,5 тис. грн.

Станом на 01.10.2018 штатна чисельність працівників організацій РОВР у Луганській області становить 288,75 одиниці. Фактично зайнято посад – 249. Середньооблікова чисельність складає 250 од.

За звітний період фонд оплати праці штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, склав 9605,4 тис.грн., середньомісячна заробітна плата - 4269 грн.

Заборгованість із заробітної плати відсутня.

Звіт з праці.

Інформація

Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності

 за підсумком І півріччя 2018 року

 

Цілі діяльності

Згідно до наказу Держводагентства України від 24.04.2018 №229 Луганське обласне управління водних ресурсів перейменовано в Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області з внесенням змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 03.07.2018.

РОВР у Луганській області протягом звітного періоду здійснювало свою діяльність на підставі Положення про Луганське облводресурсів, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія:      1. Луганське міжрайонне управління водного господарства.

            2. Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства.

            3. Артемівське міжрайонне управління водного господарства.

            4. Луганська гідрогеолого-меліоративна партія.

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

            2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

 Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

До структури Луганського облводресурсів станом на 01.07.2018 входить три діючі водогосподарські організації, які мають статус юридичної особи: безпосередньо апарат Луганського облводресурсів (33 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (132 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (114 шт.од.).

До зведеного звіту за ІІ квартал 2018 року, окрім вищевказаних організацій, включені також дві організації, які призупинили свою діяльність (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія .

Протягом звітного періоду організаціями Луганського облводресурсів  реалізовувалася одна бюджетна програма по КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу та управління водними ресурсами» з обсягом фінансування по загальному фонду відповідно до затверджених лімітів у сумі 8537,7 тис. грн., з них: асигнування на заробітну плату та нарахування склали 7859,6 тис.грн або 92,1% питомої ваги, використано            7830,4 тис.грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 533,2 (6,2%), використано 415,7 тис.грн.; інші поточні видатки – 144,9 тис.грн. (1,7%), використано 125,6 тис.грн.

Фінансування заходів з оновлення основних засобів по загальному фонду кошторисом не передбачено.

 До зведеного бюджету внесено обов’язкових платежів та податків на суму 1258,5 тис.грн., що становить у порівнянні до аналогічного показника 2017 року 108,0%, до державного відповідно 102,2 тис.грн. (111,3%).

Згідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність складається з:

- «Баланс» (форма № 1-дс);

- «Звіт про фінансові результати» (форма №2-дс);

 

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

 

Протягом І півріччя 2018 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказом Держводагентства України від 01.03.2018 № 23-б «Про основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2018 році».

На виконання вищевказаного наказу та планів робіт в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки зрошувальної міжгосподарської меліоративної мережі на площі 2,2 тис.га.

За підсумком І півріччя 2018 року вартість проведених ремонтно-доглядових робіт склала 2952,8 тис. грн., з них поточного ремонту 95,7 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 19,9 тис. грн., спеціального фонду – 70,1 тис. грн. та 5,7 тис. грн. за рахунок матеріалів минулих років.

В рамках здійснення догляду за водними об’єктами та режимами роботи водосховищ спеціалістами облводресурсів та підвідомчих організацій при плані             23 виконано 24 обстежень водних об’єктів та гідротехнічних споруд.

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком в 3,8 раза збільшились доходи по спеціальному фонду від наданих платних послуг (645,3 тис.грн. проти 168,9 тис.грн), в першу чергу за рахунок послуг, пов’язаних з виконанням функціональних повноважень та господарською діяльністю.

З отриманих надходжень на покриття дефіциту бюджетних асигнувань спрямовано 83,8 тис. грн.

У співпраці з головним управлінням Державної казначейської служби в області та Департаментом комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації проводилась робота по контролю за надходженням до бюджетів плати за оренду водних об'єктів. За І півріччя 2018 рік до місцевих бюджетів області надійшло – 52,8 тис. грн.

Станом на 01.07.2018 штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 279 одиниці, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 98, робітників – 181. Фактично зайнято посад – 241,65. Середньооблікова чисельність складає 255 од.

За звітний період фонд оплати праці штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, склав 7343,4 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 4150 грн.

Заборгованість із заробітної плати відсутня.

Звіт з праці.

Создание сайта
Лаймнет