Підрозділи та структура
Місцезнаходження
Керівництво
Задати запитання
Звернення громадян
Графік особистого прийому громадян
Контактна інформація


  ВІДДІЛ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Інженер з використання водних ресурсів -
Сердюк Катерина Володимирівна Тел. (06471) 3-20-44
E-mail: ovr_lg@ukr.net

Функції: 

- реалізація державної політики у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, розвитку водного господарства, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи; 
- забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах; 
- визначає потребу населення і галузей економіки області у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення  пріоритетів розвитку водного господарства; 
- здійснює державний облік водокористування; 
- здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки; 
- розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних обєктів, гідротехнічних споруд та дотриманням  режимів роботи водосховищ, надає у межах повноважень пропозиції до програми соціально-економічного розвитку області; 
- організація проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області; 
- реалізація заходів щодо відновлення водних ресурсів області та підтримання їх у належному екологічному стані; 
- забезпечення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією їх наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель; 
- здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними; 
- приймає участь у забезпеченні роботи функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації; 
- у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу. 


ВІДДІЛ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНИМ СТАНОМ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

Начальник відділу - 
КОБЗАР Геннадій Іванович. Тел. 
(06471) 3-20-44
E-mail: ovp_lg@ukr.net

Функції:
- разом з Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, міжрайонними управлннями водного господарства, відділами облводресурсів розробляє і здійснює заходи з поліпшення меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель, підвищення ефективності використання меліорованих земель;
- спільно з Головним управлінням Держгеокадастру у Луганській області веде роботу з обліку наявності зрошуваних і осушених земель. Бере участь у підготовці матеріалів по переведенню меліорованих земель у богарні;
- забезпечує проведення обстежень і моніторингу меліорованих та прилеглих до них земель, підтоплених сільських населених пунктів,  які знаходяться в зоні впливу меліоративних систем;
- виконує роботи з вивчення формування гідрогеологічних умов в зоні впливу меліоративних систем;
- визначає площі сільськогосподарських угідь де необхідно виконати роботи з поліпшення меліоративного стану земель;
- забезпечує виявлення факторів негативного впливу меліоративних систем на стан прилеглих до меліорованих земель та розробка пропозицій щодо їх усунення;
- забезпечує розробку заходів з регулювання вологості грунтів з урахуванням грунтово-меліоративних умов;
- забезпечує виконання робіт з контролю хімічного складу поливних вод;
- здійснює камеральну обробку результатів гідрогеолого-меліоративних досліджень та складає інформаційні звіти у відповідності до програми робіт з моніторингу
- організовує роботу зі складання і корегування планів водокористування, по забору, розподілу та обліку води на системах у цілому і по окремим водокористувачам;
- проводить в агроформуваннях, садівничих товариствах областіроз'яснювальну роботу з питань використання меліорованих земель;
- щрганізовує роботу по укладенню договорів на надання послуг пов'язаних із забором води із використанням водозабірних споруд водогосподарських організацій РОВР у Луганській області та здійснює контроль їх виконання;
- здійснює контроль за економним використанням води водокористувачами, сприятливим режимом зрошення сільськогосподарських культур;
- бере участь у підготовці матеріалів на колегію Держводагенстсва України, Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації з питань використання меліорованих земель;
- приймає від підвідомчих організацій, узагальнює і передає у відповідні організації статистичну та інші види звітностей;
-готує показники по використанню меліорованих земель на виробничі наради, засідання колегії, обласні наради;
- разом з іншими відділами і службами РОВР у Луганській області складає річний звіт про технічну експлуатацію меліоративних систем;
- разом із відділом економіки, відділом бухгалтерського обліку та звітності, відділом енергозбереження, зв'язку та охорони праці здійснює контроль і надає практичну допомогу МУВГ у підготовці розрахунків вартості послуг пов'язаних із забором води із використанням водозабірних споруд водогосподарських організацій;
- бере участь у проведенні дефектовки меліоративних систем;
- бере участь у комісіях з виробничих питань;
- бере участь у розробці перспективних програм області

ВІДДІЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Начальник відділу - 
СІПУНОВА Ірина Борисівна. Тел. 
(06471) 3-20-44
E-mail: oevo_lg@ukr.net

Функції:
- разом з міжрайонними управліннями водного господарства та відділами Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності екксплуатації зрошувальних і осушувальних систем, визначає обсягим робіт з підготовки систем до поливу;
- бере участь у проведенні обстеження технічного стану меліоративних систем;
- організовує через підпорядковані водогосподарські організації роботу з розробки і складання планів земляних, доглядових робіт, поточного і капітального ремонтів меліоративних систем і інших об'єктів, які перебувають у державній власності, контролює їх виконання;
- здїйснює контроль щодо відповідності застовусання Державних та відомчих будівельних норм при складанні кошторисів та актів виконаних робіт у підвідомчих організаціях;
- здійснює контроль за якістю виконаних робіт з ремонту водогосподарських об'єктів;
- здійснює розробку проектно-кошторисної документації на виконання поточних і капітальних ремонтів по об'єктах управління;
- бере участь в оформленні матеріалів на списання основних фондів управління;
- здійснює контроль за формуванням, поповненням та використанням аварійного запасу матеріалів у підвідомчих організаціях;
- надає допомогу агроформуванням по експлуатації внутрішньогоспрдарських зрошувальних і осушувальних систем;
- бере участь у роботі комісії з виробничих питань;
- бере участь у підготовці матеріалів на колегії, наради, засідання, круглі столи тощо;
- підготовлює матеріали до річного звіту з технічної експлуатації меліоративних систем облводресурсів;
- бере участь у підготовці проектів наказів, розпоряджень по управлінню;
- бере участь у розробці перспективних програм області;
- забезпечує надання статистичної звітності в облстатуправління, що входять до компетенції відділу.


ВІДДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА МОНІТОРИНГУ ВОД

Начальник відділу - 
БОРЩЕВСЬКА Галина Корніївна

E-mail: llruvr@ukr.net

Функції:

- Здійснення ведення державного обліку водокористування, що включає:
      -  ведення первинного обліку водокористування ( постановка на облік та зняття з обліку водокористувачів);

      -  збір  державної звітності за формою №2ТП – водгосп (річна) «Звіт про використання води» по Луганській області;

      -  узагальнення даних державної звітності  за формою №2ТП – водгосп (річна) «Звіт про використання води» та надання в електронному вигляді до Сіверсько – Донецького БУВР у порядку взаємодії та відповідно до положення Сіверсько – Донецького БУВР;

      - аналіз обсягів використаних водних ресурсів, достовірності  звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки.

- Здійснення ведення  державного водного кадастру за розділом «Водокористування», що включає:

      - систематизацію та узагальнення первинної кадастрової інформації по басейнах річок, ділянках басейнів річок для складання каталогів водокористування за формами таблиць ІК 1,ІК5;

      - щорічне коригування каталогів водокористування по введеним в дію, реконструйованим та ліквідованим водогосподарським об’єктам за формами таблиць ІК1-1, ІК 1-2, ІК 1-3, ІКЄ, а також  по водозаборам та скидам стічних вод за формою таблиці ІТ3;

- Підготовка висновків щодо можливості отримання дозволу на спеціальне водокористування, що включає:

      -  розгляд матеріалів: обґрунтування потреби у воді з помісячним
нормативним розрахунком водокористування і водовідведення; опис та схему місць забору води та скиду зворотних вод;нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо); затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);
- Підготовка висновків щодо можливості погодження нормативів водопостачання, що включає  розгляд матеріалів, у т.ч. і  індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);

- Надання висновків з питань, означених у п.3.4 та 3.5 до територіального органу Держводагентства – сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях;

- Забезпечення ведення встановленого порядку документування і роботи з документами.

ВІДДІЛ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Начальник відділу - 
АРКАТОВА Оксана Іванівна

E-mail: llruvr@ukr.net

Функції:

Здійснення інформаційної взаємодії з структурними підрозділами  Державної служби  України з надзвичайних ситуацій та установами Луганської області.
- Здійснення взаємодії з організаціями та установами, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих  в  басейнах  річок  Сіверський  Донець, Дніпро та річок Приазов’я  в межах Харківської, Донецької та Луганської областей згідно  напрямкам діяльності.
- Ведення та коригування бази даних поверхневих водозаборів в  межах Луганської області.
- Забезпечення роботи функціональної відомчої системи із запобіганням та реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах пов’язаних з забрудненням та шкідливою дією вод в зоні діяльності РОВР у Луганській області.
- Ведення обліку та формування бази даних потенційно екологічно – небезпечних об’єктів, що можуть впливати на водні об’єкти  в межах Луганської області.
- Забезпечення, в межах повноважень, здійснення заходів щодо запобігання корупції.

СЛУЖБА ЕНЕРГОСБЕРЕЖЕННЯ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Начальник відділу - 
ЧЕРНИШОВ Олександр Михайлович. Тел. 
(06471) 3-20-44
E-mail: oem_lg@ukr.net

Функції:
- разом з міжрайонними управліннями водного господарства та службами Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності використання насосно-силового обладнання, визначає обсяги робіт з підготовки агрегатів до поливного сезону;
- приймає участь у проведенні обстежень обладнання та складанні дефектних актів;
- організовує, через підпорядковані водогосподарські організації, роботу з розробки і складання планів ППР;
- здійснює контроль за якістю виконаних робіт з ремонту насосно-силового обладнання;
- приймає участь в оформленні матеріалів на списання основних фондів управліннь
;
- здійснює контроль за формуванням, поповненням та використанням резервного фонду;
- бере участь у роботі комісій з виробничих питань;
- бере участь у підготовці матеріалів на колегії, наради, засідання, круглі столи, тощо;
- розробляє та підготовлює проекти наказів, розпоряджень, доручень по Регіональному офісу водних ресурсів у Луганській області;
- здійснює прийом звітів у підвідомчих організацій, узагальнює і забезпечує надання їх до Держводагентства за встановленими формами, що входять до компетенції служби;
- проводить аудит з охорони праці, пожежної безпеки в міжрайонних управліннях, бере участь в розслідуванні нещасних випадків на виробництві;
- наглядає за виконанням приписів інспекцій Держенергонагляду за дотриманням правил ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ;
- контролює організацію навчання працівників підвідомчих організацій з охорони праці, пожежної безпеки, переатестацію машиністів насосних станцій, ІТП, задіяних в експлуатації машин і механізмів;
- забезпечує контроль за своєчасним проведенням державної повірки засобів обліку електроенергії, вимірювальних приладів, повірки індивідуальних захисних засобів, лабораторних обстежень електроустаткування та контурів заземлення;
- моніторить використання паливно-енергетичних ресурсів та коштів на їх оплату;
- разом з іншими відділами , службами РОВР здійснює складання річного звіту та надання практичної допомоги управлінням в розрахунку вартості послуг з подачі води споживачам;
- бере участь у комісіях з виробничих питань і дефектовки меліоративних земель;

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ

Начальник відділу - 
ІСАЄВСЬКИЙ Сергій Іванович. Тел. 
(06471) 3-20-44
E-mail: lvx_econom@ukr.net

Функції:
- організація роботи з оперативного контролю за дотриманням підрозділами РОВР у Луганській області планової дисципліни, ходом виконання планових завдань; систематичного обліку усіх виробничих і техніко-економічних показників роботи підвідомчих організацій; підготовки і здачі в терміни і по встановлених формах статистичної і відомчої звітності; проведення комплексного економічного аналізу усіх видів діяльності підрозділів і розробки заходів щодо ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- керівництво розробкою кошторисів витрат і доходів по загальному і спеціальному фондам державного бюджету із здійсненням контролю за їх виконанням, розподіл бюджетних асигнувань між підвідомчими організаціями відповідно до затверджених кошторисів доходів і витрат;
- участь в складанні і доведенні до підвідомчих організацій планів і показників робіт за всіма видами виробничо-господарської діяльності, експлуатаційним заходам, капітальному і поточному ремонту;
- складання розрахунків і пропозицій по формуванню запиту щодо фінансування з державного бюджету витрат на реалізацію бюджетної програми по КПКВ 2407050 "Експлуатація державного водогосподарського комплексу і управління водними ресурсами", планування обсягів доходів від діяльності по наданню платних послуг юридичним і фізичним особам. Участь з аналогічних питань в реалізації інших бюджетних програм, виконання яких покладено на РОВР у Луганській області;
- реалізація заходів щодо відкритості використання публічних коштів шляхом оприлюднення відповідних даних та інформації за встановленими законодавством України вимогами та формами на єдиному державному веб-порталі E-data та власному веб-сайті. Здійснення контролю за проведенням відповідної роботи в підпорядкованих РОВР у Луганській області організаціях;
- проведення роботи по укладанню колективного договору, організації контролю за виконанням його положень, а також здійсненню заходів з контролю за аналогічною роботою в підвідомчих організаціях;
- формування штатного розпису апарату РОВР у Луганській області і зведеного штатного розпису РОВР у Луганській області із забезпеченням контролю за дотриманням вимог відповідних нормативних документів;
- розробка положення по преміюванню за виконання основних показників господарської діяльності і по спеціальних видах преміювання;
- здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо робочого часу і часу відпочинку, дисципліни праці, за наданням пільг і компенсацій по шкідливим умовам праці, а також за розглядом скарг і виконанням вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів з даних питань у підвідомчих організаціях;
- участь у розробці комплексного плану поліпшення охорони та умов праці, санітарно-оздоровчих заходів і контролю його виконання;
- збір інформації щодо наданого в оренду організаціями РОВР у Луганській області державного майна, підготовка та направлення відповідних звітів до Держводагентства України і регіонального відділення Фонду державного майна України;
- складання річного плану офісу щодо закупвіель товарів, робіт і послуг за державні кошти, визначення предмету закупівель, приймання від підвідомчих організацій та подання Держводагентству України відповідної звітності.
 

Головний бухгалтер - 

ЧЕРНУХА Юлія Володимирівна. Тел. (06471) 3-20-44
E-mail: buh_lg@ukr.net

Функції:
- здійснює керівництво бухгалтерської служби, ефективний та раціональний розподіл посадових обов'язків між працівниками з урахуванням вимог щодо захисту інформації та запобігання зловживань працівниками;
- організація обліку фінансово-господарської діяльності установи;
- управління правилами витрачання коштів та матеріальних цінностей, дотриманням найсуворішого режиму економії і своєчасності господарських розрахунків;
- розробка наказу про облікову політику і проектів внесення до нього змін;
- організація повного обліку основних засобів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, коштів та інших цінностей установи, виконання кошторисів витрат згідно вимог законодавства та національних стандартів;
- організація своєчасних розрахунків із заробітної плати з працівниками організації;
- складання балансів і бухгалтерської звітності;
- своєчасне нарахування і перерахування податків і інших платежів до Державного бюджету України;
- забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів, нарахуванням і перерахуванням податків та інших платежів до Державного бюджету України;


Головний ревізор - 

Вакансія


Провідний інженер з підготовки кадрів 

КАРНАУХ Людмила Іванівна. Тел. (06471) 3-20-44

E-mail: ok_info_lg@ukr.net


Провідний інженер з охорони праці

СОЛДАТОВА Людмила Яківна Тел. (06471) 3-20-44


Головний юрисконсульт - 

Вакансія


Головний механік - 

ГОРБАТИХ Олександр Миколайович. Тел. (06471) 3-20-44


Провідний інженер із застосування комп'ютерів -

САВЕНКО Сергій Юрійович. Тел. (06471) 3-20-44

Создание сайта
Лаймнет